Испанска граматика за всеки

Включени са упражнения към всеки раздел и ключ към тях. Предназначена е както за начинаещи в изучаването на испанския език, така и за хора, които искат да опреснят и систематизират знанията си. Испанската азбука + транскрипция Гласни, дифтонги, срички Ударение Съществително име Прилагателно име Местоимения Числителни имена Наречие Глагол Изявително наклонение Подчинително наклонение Заповедно наклонение Съгласувне на времената Превръщане на пряка в непряка реч Упражнения и ключ към упражненията

Цена: 7.50 BGN
Количество:
Copyright MAXXmarketing GmbH